1

The Single Best Strategy To Use For حجاب در دی های مختلف

News Discuss 
[۸۸] عریان نماز گزاردن در صورتی که عورت پوشیده باشد جایز است، هرچند کراهت دارد.[۸۹] پوشاندن عورت در نماز واجب است، خواه بیننده ـ اعم از محرم و نامحرم ـ وجود داشته باشد یا نباشد. درباره چگونگی مشارکت اقلیت‌های قومی و دینی در تحولات سال ۵۷ و شعارها و مطالبات https://bogazicitente.com/169282

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story